Điều khoản sử dụng

Design Compass là một nền tảng dịch vụ nơi Design Compass (sau đây gọi là “Công ty”) cung cấp nội dung và sản phẩm cho các thành viên của mình. Các thành viên có thể sử dụng các thiết bị thông tin và liên lạc như máy tính và điện thoại di động để sử dụng các dịch vụ do công ty cung cấp cho các thành viên thông qua la bàn thiết kế (sau đây gọi là “dịch vụ”), và các nội dung và điều kiện sử dụng cụ thể của dịch vụ có thể được được chỉ định trong Điều khoản sử dụng và Chính sách và trên trang dịch vụ, v.v. có thể được tìm thấy.

Điều khoản sử dụng (sau đây gọi là “các Điều khoản này”) bao gồm các quyền và nghĩa vụ giữa công ty và các thành viên liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.

1. Tài khoản

1.1 Đăng ký thành viên

Để sử dụng dịch vụ, cần có một tài khoản được tạo bằng cách đăng ký thành viên. Về vấn đề này, công ty có thể tiến hành quy trình nhận dạng thành viên và việc đăng ký thành viên có thể không được tiến hành nếu thành viên từ chối cung cấp thông tin cần thiết để đăng ký thành viên hoặc nhập thông tin khác hoặc thông tin sai lệch.

1.2 Trẻ vị thành niên

Trẻ vị thành niên có thể bị hạn chế đăng ký thành viên hoặc sử dụng dịch vụ theo luật liên quan và việc thanh toán cho việc sử dụng dịch vụ phải được thực hiện sau khi được sự đồng ý của người đại diện hợp pháp như cha mẹ. Tuy nhiên, nếu người đại diện hợp pháp không đồng ý, trẻ vị thành niên hoặc người đại diện hợp pháp có thể hủy thanh toán.

1.3 Gia hạn thông tin tài khoản

Thành viên có trách nhiệm phản ánh những thay đổi về thông tin tài khoản như địa chỉ e-mail và thông tin liên hệ, và thành viên phải chịu những bất lợi do không cập nhật thông tin tài khoản mặc dù cố ý hoặc sơ suất của công ty.

2. Bán nội dung, v.v.

3.1 Nội dung

Thành viên có thể mua và sử dụng nội dung do công ty bán riêng lẻ trong dịch vụ. Điều kiện hoàn trả nội dung có thể được tìm thấy trong chính sách hoàn trả.

3.2 Dịch vụ Huấn luyện

Thành viên có thể mua dịch vụ huấn luyện tại một số địa điểm để đặt câu hỏi và nhận câu trả lời trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến nội dung từ người hướng dẫn. Thành viên không được đặt câu hỏi vi phạm pháp luật liên quan hoặc đạo đức xã hội khi sử dụng dịch vụ huấn luyện và có thể bị hạn chế sử dụng dịch vụ nếu họ có hành vi lời nói tiêu cực như ngôn ngữ lăng mạ hoặc đe dọa. Điều kiện hoàn trả cho các dịch vụ huấn luyện có thể được tìm thấy trong chính sách hoàn trả.

3.3 Quảng cáo

Công ty có thể cung cấp các chương trình khuyến mãi cho các thành viên của mình. Chủ đề và nội dung của chương trình khuyến mãi có thể được xác định hoặc sửa đổi theo toàn quyền quyết định của công ty. Ngoài ra, tính khả dụng của một số chương trình khuyến mãi mới có thể bị giới hạn đối với các thành viên hiện tại, bao gồm cả những người mới tham gia. Thông tin về chủ đề, điều kiện, v.v. của chương trình khuyến mãi được cung cấp dưới dạng điện tử riêng.

4. Hạn chế sử dụng dịch vụ

Thành viên có thể sử dụng dịch vụ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, việc sử dụng dịch vụ có thể bị hạn chế nếu cần bảo trì và quản lý các cơ sở viễn thông hoặc xảy ra sự cố trong mạng thông tin và truyền thông. Ngoài ra, việc cung cấp dịch vụ có thể bị hạn chế bởi luật pháp, tòa án, lệnh hành chính, v.v. của quốc gia nơi thành viên cư trú.

5. Tuân thủ

5.1 Hành vi bị cấm

Thành viên không được làm những điều sau đây liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.

 • Hành vi vi phạm pháp luật của Hàn Quốc hoặc nước ngoài
 • Hành vi vi phạm pháp luật khi sử dụng dịch vụ trực tiếp hoặc gián tiếp
 • Tiến hành đăng ký thành viên bằng cách nhập thông tin gian lận
 • Hành động can thiệp vào việc sử dụng dịch vụ của bên thứ ba bằng cách lừa dối, ép buộc, v.v.
 • Ăn cắp thông tin cá nhân hoặc phương thức thanh toán của bên thứ ba
 • Hành động xử lý (bao gồm tài sản thế chấp, ủy thác, v.v.) hoặc cho bên thứ ba mượn tài khoản hoặc phương thức thanh toán của mình
 • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của công ty hoặc bên thứ ba
 • Hành vi gây tổn hại đến danh tiếng hoặc uy tín của công ty hoặc bên thứ ba
 • Một hành động đăng tải thông tin có nội dung tục tĩu, tàn bạo, độc ác, suy đoán, v.v.
 • Phân biệt đối xử vi phạm nhân quyền cá nhân hoặc quyền bình đẳng
 • Hành vi sử dụng thành viên hoặc bên thứ ba cho các hoạt động thương mại (quảng cáo, v.v.)
 • Thu thập trái phép thông tin của bên thứ ba
 • Hành động phá hoại hoặc can thiệp vào dịch vụ do công ty vận hành hoặc làm quá tải tất cả các máy chủ
 • Truyền hoặc đăng thông tin (chương trình máy tính) ngoài thông tin do công ty chỉ định
 • Lưu trữ, sao chép, truyền công khai, phân phối, sửa đổi, hiển thị, chứng minh, xuất bản hoặc cấp phép cho nội dung và thông tin có trong hoặc thu được thông qua dịch vụ, đồng thời tạo, bán, chào mời hoặc sử dụng các sản phẩm phái sinh của nội dung và thông tin đó
 • phá vỡ, xóa, sửa đổi, vô hiệu hóa, làm suy yếu hoặc can thiệp vào các tính năng bảo vệ nội dung trong Dịch vụ; sử dụng rô-bốt, trình thu thập thông tin, trình quét hoặc các phương tiện tự động khác để truy cập Dịch vụ; hoặc đảo ngược phần mềm hoặc các sản phẩm hoặc quy trình khác có thể truy cập thông qua Dịch vụ; Biên dịch, thiết kế đảo ngược hoặc tháo rời, chèn mã hoặc sản phẩm hoặc thao túng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào hoặc sử dụng các phương pháp khai thác, thu thập hoặc trích xuất dữ liệu;
 • Tải lên, đăng, gửi email hoặc gửi hoặc truyền bất kỳ tài liệu nào, bao gồm vi-rút máy tính hoặc mã máy tính khác, tệp hoặc chương trình, được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính hoặc thiết bị viễn thông nào được liên kết với Dịch vụ. hành động làm

5.2 Sử dụng cộng đồng

Thành viên có thể viết bài bằng các dịch vụ cộng đồng. Tuy nhiên, viết bài có bất kỳ biểu hiện nào dưới đây đều bị cấm.

 • Những biểu hiện gây tổn hại đến uy tín của công ty hoặc bên thứ ba
 • Các biểu hiện vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của công ty hoặc bên thứ ba
 • Biểu hiện xâm phạm quyền riêng tư của bên thứ ba
 • Các biểu hiện phân biệt đối xử vi phạm quyền con người, quyền bình đẳng

Hành vi sử dụng thành viên hoặc bên thứ ba cho các hoạt động thương mại (quảng cáo, v.v.)

 • Các biểu hiện bao gồm dâm ô, thái quá, độc ác, suy đoán, v.v.

5.3 Vi phạm Quy tắc ứng xử

Nếu thành viên vi phạm 5.1 hoặc 5.2, công ty có thể yêu cầu chỉnh sửa, chặn bài đăng, hạn chế tạo hoặc sử dụng tài khoản và có thể tiến hành các thủ tục pháp lý như yêu cầu bồi thường thiệt hại. Nếu công ty thực hiện các biện pháp trên, công ty sẽ thông báo cho thành viên theo quy định tại 6.4. Ngoài ra, nếu bài đăng do thành viên viết vi phạm quyền của bên thứ ba, chẳng hạn như xâm phạm quyền riêng tư hoặc phỉ báng, bên thứ ba bị vi phạm có thể yêu cầu xóa bài đăng bằng cách giải thích hành vi vi phạm thông qua trung tâm khách hàng của công ty. các biện pháp cần thiết không chậm trễ và thông báo điện tử cho các bên thứ ba và các thành viên. Tuy nhiên, nếu khó xác định liệu quyền của bên thứ ba có bị vi phạm hay có tranh chấp xảy ra giữa các bên quan tâm hay không, quyền truy cập vào bài đăng có thể tạm thời bị chặn trong vòng 30 ngày.

6. Rút tiền thành viên và đình chỉ tài khoản

6.1 Thành viên có thể rút tiền bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, việc rút tư cách thành viên có thể bị đình chỉ nếu nghĩa vụ của thành viên đối với công ty vẫn còn.

6.2 Nếu một thành viên không đồng ý với các điều khoản và điều kiện đã sửa đổi và có những trường hợp không thể áp dụng các điều khoản trước khi sửa đổi cho thành viên, công ty có thể tiến hành rút tư cách thành viên bất kể đơn đăng ký của thành viên.

6.3 Trường hợp vi phạm khoản 5.1 hoặc 5.2 của Điều khoản này, tài khoản của thành viên có thể bị khóa tạm thời. Trong trường hợp này, công ty không chịu trách nhiệm gia hạn hoặc hoàn trả thời gian khóa học cho thời gian khóa học đã qua do hạn chế hoặc đình chỉ sử dụng tài khoản.

6.4 Công ty thông báo cho từng thành viên ít nhất một tuần trước ngày bắt đầu đình chỉ tài khoản theo 6.3. Tuy nhiên, công ty có thể rút ngắn khoảng thời gian trên nếu cần thiết và trong những trường hợp bất khả kháng có thể thông báo cho thành viên về việc ngừng sử dụng tài khoản sau khi thực tế.

6.5 Công ty có thể xóa tất cả hoặc một phần thông tin được đăng bởi thành viên có tài khoản bị đình chỉ nếu thông tin đó vi phạm 5.1 hoặc 5.2.

7. Quyền sở hữu trí tuệ

7.1 Nội dung do dịch vụ cung cấp là sản phẩm của công ty hoặc bên thứ ba và được bảo vệ bởi luật pháp và điều ước quốc tế có liên quan.

7.2 Công ty cố gắng bảo vệ tài sản trí tuệ có giá trị của các thành viên và bên thứ ba. Nếu công ty vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của thành viên, công ty sẽ bồi thường thiệt hại cho thành viên theo luật và quy định có liên quan.

7.3 Nếu một thành viên đăng thông tin trong dịch vụ, công ty hoặc bên thứ ba có thể sử dụng thông tin đó cho mục đích vận hành, quảng bá và cải thiện công ty hoặc dịch vụ. Tuy nhiên, nếu thành viên thông báo cho công ty về việc phản đối việc sử dụng, công ty sẽ ngừng sử dụng.

8. Thông tin cá nhân

8.1 Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Công ty có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của thành viên theo chính sách xử lý thông tin cá nhân. Tuy nhiên, thành viên có thể từ chối cung cấp thông tin cá nhân hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân bất cứ lúc nào. Ngoài ra, công ty có thể truyền thông tin quảng cáo cho các thành viên bằng các phương thức điện tử như tin nhắn văn bản, e-mail và đẩy ứng dụng theo luật liên quan và các thành viên có thể từ chối nhận thông tin quảng cáo bất cứ lúc nào.

8.2 Xóa dữ liệu cá nhân

Khi rút tư cách thành viên, công ty sẽ hủy hoặc lưu giữ thông tin cá nhân của thành viên trong một khoảng thời gian nhất định theo luật pháp liên quan và chính sách xử lý thông tin cá nhân. Tuy nhiên, công ty có thể đăng các bài viết do thành viên viết như khi thành viên rút lui.

9. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

9.1 Công ty không đảm bảo tính hợp pháp, chính xác, trung thực, đáng tin cậy, hợp lệ, v.v. của nội dung.

9.2 Công ty không đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu bao gồm Dịch vụ.

9.3 Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại do các thành viên gây ra và những thiệt hại do các tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty, chẳng hạn như thiên tai, hoạt động công nghiệp và bệnh truyền nhiễm.

9.4 Công ty không can thiệp vào tranh chấp giữa các thành viên và không chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh trừ khi có nguyên nhân từ phía công ty.

9.5 Công ty thực hiện các biện pháp bảo vệ kỹ thuật cần thiết để bảo mật hệ thống thông tin, bao gồm thông tin cá nhân của thành viên, theo luật pháp và quy định có liên quan. Tuy nhiên, bất chấp các biện pháp bảo vệ kỹ thuật này, trong trường hợp xâm phạm hệ thống thông tin của công ty do hack, vi-rút máy tính, v.v., công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà thành viên phải chịu trừ khi có nguyên nhân do công ty.

9.6 Khi công ty môi giới bán hàng theo đơn đặt hàng qua thư, công ty không chịu trách nhiệm về giao dịch giữa người bán và thành viên trừ khi có nguyên nhân thuộc về công ty. Tuy nhiên, công ty cung cấp thông tin người bán cho các thành viên theo luật pháp và quy định có liên quan.

9.7 Nếu công ty cung cấp sản phẩm không phải do thành viên sản xuất cho thành viên, công ty không chịu trách nhiệm về sản phẩm. Tuy nhiên, nếu một thành viên yêu cầu thông tin về nhà sản xuất sản phẩm, công ty sẽ cung cấp thông tin đó cho thành viên theo luật pháp và quy định có liên quan.

10. Giải thích và sửa đổi các điều khoản và điều kiện

10.1 Công ty diễn giải các điều khoản và điều kiện này một cách công bằng dựa trên nguyên tắc thiện chí và không diễn giải chúng theo cách khác đối với mỗi thành viên. Ngoài ra, những phần vô nghĩa của các điều khoản và điều kiện này được diễn giải theo hướng có lợi cho các thành viên.

10.2 Công ty có thể vận hành các điều khoản và điều kiện hoặc chính sách riêng cho các dịch vụ riêng lẻ cấu thành dịch vụ. Các điều khoản và điều kiện hoặc chính sách riêng lẻ được thiết lập/sửa đổi theo các quy định tại Điều 10.3 và 10.4 của các điều khoản và điều kiện này và có hiệu lực tương tự đối với các thành viên như các điều khoản và điều kiện này. Tuy nhiên, nếu các điều khoản hoặc chính sách riêng lẻ mâu thuẫn với các điều khoản và điều kiện này thì các điều khoản và điều kiện này sẽ được ưu tiên.

10.3 Nếu công ty sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này, các thành viên sẽ được thông báo bằng điện tử 7 ngày trước ngày có hiệu lực bằng cách chỉ định các chi tiết sửa đổi chính và ngày có hiệu lực. Tuy nhiên, nếu sửa đổi có nội dung bất lợi cho thành viên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn 30 ngày trước ngày có hiệu lực.

10.4 Nếu công ty sửa đổi các điều khoản và điều kiện này, công ty sẽ thông báo riêng cho các thành viên rằng 'nếu thành viên không bày tỏ ý định từ chối cho đến ngày trước ngày có hiệu lực ở trên hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau ngày có hiệu lực, anh ta /cô ấy được coi là đã đồng ý với việc sửa đổi các điều khoản và điều kiện này.' Thông báo cho các thành viên và xác nhận sự đồng ý với các điều khoản và điều kiện sửa đổi. Thành viên có thể đồng ý hoặc từ chối điều này và công ty có thể coi đó là sự đồng ý nếu thành viên không bày tỏ ý định từ chối trước ngày có hiệu lực nêu trên hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau ngày có hiệu lực. Tuy nhiên, nếu một thành viên không đồng ý với các điều khoản và điều kiện đã sửa đổi và có những trường hợp không thể áp dụng các điều khoản trước khi sửa đổi cho thành viên, thủ tục rút thành viên có thể được tiến hành.

11. Thông báo và thông báo công khai

Công ty thông báo các thông báo theo các điều khoản và điều kiện này bằng điện tử thông qua địa chỉ e-mail và số điện thoại do thành viên cung cấp. Trong trường hợp thông báo cho các thành viên không xác định, công ty có thể thông báo điện tử cho từng thành viên trong hơn một tuần trong dịch vụ, thay cho thông báo cho từng thành viên. Tuy nhiên, các thông báo riêng lẻ được đưa ra đối với các vấn đề có tác động đáng kể đến giao dịch của chính thành viên.

12. Luật điều chỉnh và quyền tài phán

12.1 Việc giải thích và áp dụng các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi luật pháp của Hàn Quốc.

12.2 Các vụ kiện liên quan đến tranh chấp thương mại điện tử giữa công ty và thành viên phải tuân theo địa chỉ của thành viên tại thời điểm nộp đơn và nếu không có địa chỉ, tòa án quận có thẩm quyền tại nơi cư trú có thẩm quyền độc quyền. Tuy nhiên, nếu địa chỉ hoặc nơi cư trú của thành viên không rõ ràng tại thời điểm nộp đơn, hoặc nếu thành viên là cư dân nước ngoài, khiếu nại sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền theo Luật tố tụng dân sự.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến dịch vụ Design Compass, vui lòng gửi email tới: help@designcompass.org.