Chính sách bảo mật

Design Compass (sau đây gọi là “Công ty”) tuân thủ Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân và các luật và quy định liên quan, đồng thời đã thiết lập chính sách xử lý thông tin cá nhân theo Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân để cố gắng hết sức bảo vệ quyền và lợi ích của người dùng. Thông qua chính sách xử lý thông tin cá nhân, công ty thông báo cho bạn về mục đích và phương pháp sử dụng thông tin cá nhân do người dùng cung cấp và những biện pháp mà công ty đang thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân.

 1. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân
 2. Thời gian xử lý và lưu giữ thông tin cá nhân
 3. Các mục thông tin cá nhân cần xử lý
 4. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
 5. Quy trình và phương pháp hủy thông tin cá nhân
 6. Quyền và nghĩa vụ của người dùng, người đại diện theo pháp luật và cách thức thực hiện
 7. Các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin cá nhân
 8. Các vấn đề liên quan đến việc cài đặt, vận hành và từ chối các thiết bị thu thập thông tin cá nhân tự động
 9. Các vấn đề liên quan đến việc thu thập, sử dụng và từ chối thông tin hành vi
 10. Bộ phận bảo vệ thông tin cá nhân và bộ phận tiếp nhận và xử lý yêu cầu xem thông tin cá nhân
 11. Những thay đổi trong Chính sách quyền riêng tư
 12. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

Công ty xử lý thông tin cá nhân cho các mục đích sau.

① Đăng ký và quản lý thành viên
– Nhận dạng theo việc sử dụng dịch vụ thành viên, duy trì và quản lý tư cách thành viên, ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp và sử dụng trái phép dịch vụ, các thông báo và thông báo khác nhau, xử lý khiếu nại như xử lý khiếu nại và tư vấn khách hàng, và lưu giữ hồ sơ để hòa giải tranh chấp

② Cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ
– Thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ và thanh quyết toán cước theo quy định cung cấp dịch vụ, cung cấp nội dung, mua hàng và thanh toán cước, hoàn trả, giao nhận hàng hóa, xác minh nhân thân, thu cước

③ Cải thiện dịch vụ và sử dụng tiếp thị
– Cung cấp thông tin quảng cáo như phát triển và chuyên môn hóa dịch vụ (sản phẩm) mới, sự kiện, v.v.
– Cung cấp dịch vụ theo đặc điểm nhân khẩu học, đăng tin quảng cáo, xác định tần suất truy cập và phân tích thống kê sử dụng dịch vụ của thành viên

 1. Thời gian xử lý và lưu giữ thông tin cá nhân

Về nguyên tắc, công ty sẽ hủy thông tin ngay lập tức sau khi đạt được mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Tuy nhiên, nếu cần phải bảo quản theo quy định của pháp luật liên quan, công ty sẽ lưu giữ thông tin thành viên trong một khoảng thời gian nhất định theo quy định của pháp luật và quy định có liên quan như sau, trong trường hợp đó công ty sẽ giữ thông tin cá nhân riêng biệt.

① Hồ sơ rút hợp đồng hoặc đăng ký: 5 năm (Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, v.v.)
② Hồ sơ thanh toán và cung cấp hàng hóa: 5 năm (Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, v.v.)
③ Hồ sơ về khiếu nại của người tiêu dùng hoặc xử lý tranh chấp: 3 năm (Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, v.v.)
④ Hồ sơ trưng bày/quảng cáo: 6 tháng (Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, v.v.)
⑤ Hồ sơ về lượt truy cập trang web: 3 tháng (Đạo luật bảo vệ bí mật truyền thông)
⑥ Hồ sơ báo cáo cơ sở tính thuế và số tiền thuế GTGT: 5 năm (Luật thuế giá trị gia tăng)

 1. Các mục thông tin cá nhân cần xử lý

Công ty thu thập thông tin cá nhân sau đây từ người dùng khi đăng ký thành viên hoặc sử dụng dịch vụ.

① Mục thông tin cá nhân được thu thập
1) Khi đăng ký thành viên, thông tin sau sẽ được thu thập.
– Khi sử dụng tài khoản email: [Bắt buộc] Tên, địa chỉ email, số điện thoại di động, mật khẩu
2) Các thông tin sau có thể được thu thập trong quá trình sử dụng dịch vụ.
– Bản ghi sử dụng dịch vụ, nhật ký truy cập, thông tin IP, bản ghi sử dụng xấu, quốc gia, thông tin thiết bị (tên kiểu máy, thông tin hệ điều hành, thông tin MAC, thông tin ngôn ngữ và quốc gia, số nhận dạng duy nhất của thiết bị, số nhận dạng quảng cáo)
3) Các thông tin sau có thể được thu thập khi cung cấp các dịch vụ yêu cầu xác minh độ tuổi và xác minh danh tính.
– Khi xác minh danh tính của điện thoại di động: tên, ngày sinh, giới tính, thông tin xác nhận đăng ký trùng lặp (DI), thông tin kết nối (CI), thông tin trong và ngoài nước
4) Thông tin sau có thể được thu thập khi liên hệ với trung tâm khách hàng
– Địa chỉ email, số điện thoại di động
5) Các thông tin sau có thể được thu thập khi thực hiện thanh toán trả phí.
– Thông tin cần thiết được công ty PG thu thập tùy thuộc vào phương thức thanh toán (thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, phiếu giáo dục trọn đời và các phương thức thanh toán khác).
– Trường hợp hoàn tiền: họ tên, thông tin liên hệ, tên ngân hàng, chủ tài khoản, số tài khoản
6) Các thông tin sau có thể được thu thập khi trao giải thưởng sự kiện, v.v.
– Sản phẩm giao: tên, địa chỉ, số điện thoại
– Sản phẩm di động: tên, số điện thoại di động
– Khi xử lý thuế, lệ phí trúng thưởng: mặt trước bản sao CMND (để xử lý các báo cáo thu nhập khác theo Luật thuế thu nhập)
7) Thông tin bổ sung có thể được thu thập khi sử dụng các dịch vụ bên dưới và trong trường hợp này, bạn có thể nhận được sự đồng ý riêng đối với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân.
– Khi nhập thông tin bổ sung trên Trang của tôi: biệt danh, ảnh đại diện
– Khi tham gia một sự kiện: Thu thập sau khi nhận được sự đồng ý cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân riêng biệt
② Cách thu thập thông tin cá nhân
– Đăng ký thành viên trên trang chủ hoặc web/ứng dụng di động, sử dụng dịch vụ, sửa đổi thông tin thành viên, mẫu văn bản, điện thoại, fax, tư vấn trung tâm khách hàng, ứng dụng sự kiện, cung cấp từ các công ty đối tác, thu thập thông qua các công cụ thu thập thông tin được tạo và thu thập các công cụ khảo sát

※ Về nguyên tắc, công ty không thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 14 tuổi.

 1. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

① Công ty sử dụng thông tin cá nhân của người dùng trong 「1. Mục đích xử lý thông tin cá nhân” và chỉ xử lý trong phạm vi đã được thông báo, và về nguyên tắc, thông tin cá nhân của người dùng không được cung cấp cho bên thứ ba. Tuy nhiên, các trường hợp sau đây là ngoại lệ.
1) Nếu người dùng đồng ý cung cấp cho bên thứ ba để thực hiện giao dịch, thì chỉ có thể cung cấp lượng thông tin cá nhân tối thiểu cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ, phân phối, xác minh danh tính, v.v. cho nhà cung cấp dịch vụ.
2) Theo quy định của pháp luật hoặc theo thủ tục, phương pháp do pháp luật quy định để phục vụ cho mục đích điều tra hoặc điều tra, nếu có yêu cầu của cơ quan điều tra
3) Trong trường hợp một cá nhân cụ thể bị hủy nhận dạng và được cung cấp ở dạng không thể xác định được một cá nhân cụ thể để viết thống kê, nghiên cứu học thuật hoặc nghiên cứu thị trường

 1. Quy trình và phương pháp hủy thông tin cá nhân

① Quy trình và thời hạn hủy: Công ty sẽ hủy thông tin cá nhân ngay lập tức khi thông tin cá nhân trở nên không cần thiết, chẳng hạn như hết thời hạn lưu giữ thông tin cá nhân và đạt được mục đích xử lý. Tuy nhiên, 『2. Thời gian xử lý và lưu giữ thông tin cá nhân”, trong trường hợp thông tin cá nhân phải được lưu giữ liên tục theo các luật và quy định khác, thông tin cá nhân sẽ được chuyển đến cơ sở dữ liệu riêng (DB) hoặc được lưu trữ ở một vị trí lưu trữ khác và khoảng thời gian được chỉ định là thời hạn lưu giữ Nếu điều này đã hết hạn, nó sẽ bị hủy ngay lập tức. Tại thời điểm này, thông tin cá nhân được chuyển đến DB sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoại trừ các trường hợp được pháp luật yêu cầu.

② Phương pháp tiêu hủy
1) Thông tin ở dạng tệp điện tử được xóa hoàn toàn bằng phương pháp kỹ thuật không thể khôi phục hoặc sao chép.
2) Thông tin cá nhân in trên giấy được cắt nhỏ bằng máy hủy tài liệu hoặc tiêu hủy bằng cách đốt.

 1. Quyền và nghĩa vụ của người dùng, người đại diện theo pháp luật và cách thức thực hiện

① Người dùng có thể yêu cầu công ty xem, sửa, xóa, rút lại sự đồng ý hoặc tạm dừng xử lý thông tin cá nhân bất cứ lúc nào. Người dùng có thể xem và sửa đổi thông tin cá nhân trực tiếp từ menu “Trang của tôi” trong dịch vụ và rút tư cách thành viên (rút lại sự đồng ý). Ngoài ra, nếu bạn liên hệ với trung tâm khách hàng hoặc người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân bằng văn bản, qua điện thoại hoặc e-mail để được tư vấn và giải đáp thắc mắc liên quan, chúng tôi sẽ có hành động ngay lập tức.
② Nếu người dùng yêu cầu sửa lỗi thông tin cá nhân, thông tin cá nhân sẽ không được sử dụng hoặc cung cấp cho đến khi hoàn thành. Ngoài ra, nếu thông tin cá nhân sai đã được cung cấp cho bên thứ ba, kết quả chỉnh sửa sẽ được thông báo ngay cho bên thứ ba để có thể thực hiện chỉnh sửa.
③ Quyền có thể được thực hiện thông qua một đại lý, chẳng hạn như đại diện hợp pháp của người dùng hoặc người được ủy thác. Trong trường hợp này, bạn phải nộp giấy ủy quyền theo mẫu riêng.
④ Không thể yêu cầu chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân nếu thông tin cá nhân được quy định là đối tượng thu thập trong các luật và quy định khác.
⑤ Công ty kiểm tra xem người đưa ra yêu cầu, chẳng hạn như xem, chỉnh sửa hoặc xóa, có phải là người hoặc đại lý hợp pháp theo quyền của người dùng hay không.

 1. Các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin cá nhân

Khi xử lý thông tin cá nhân của người dùng, công ty thực hiện các biện pháp hành chính và kỹ thuật sau đây theo luật pháp và quy định có liên quan để đảm bảo an toàn để thông tin cá nhân không bị mất, đánh cắp, rò rỉ, làm sai lệch hoặc hư hỏng.

① Biện pháp hành chính: Thiết lập và thực hiện kế hoạch quản lý nội bộ, vận hành tổ chức chuyên dụng, đào tạo nhân viên thường xuyên
② Biện pháp kỹ thuật: Quản lý quyền truy cập như hệ thống xử lý thông tin cá nhân, cài đặt hệ thống kiểm soát truy cập, mã hóa thông tin cá nhân, cài đặt và đổi mới chương trình bảo mật

 1. Các vấn đề liên quan đến việc cài đặt, vận hành và từ chối các thiết bị thu thập thông tin cá nhân tự động

Công ty cài đặt và vận hành cookie để cung cấp các dịch vụ do người dùng tùy chỉnh, v.v. Mục đích của việc sử dụng và từ chối cookie như sau.

① Cookie: Cookie là một lượng nhỏ thông tin mà máy chủ sử dụng để vận hành trang web gửi đến trình duyệt máy tính của người dùng và được lưu trữ trên máy tính của người dùng.

② Mục đích sử dụng cookie: Để cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa như tiếp thị mục tiêu bằng cách phân tích tần suất truy cập và thời gian truy cập của người dùng, xác định mô hình sử dụng và lĩnh vực quan tâm, theo dõi dấu vết và xác định mức độ tham gia vào các sự kiện khác nhau và số lượt truy cập, vv Sử dụng.

③ Cài đặt, vận hành và từ chối cookie
1) Người dùng có tùy chọn cài đặt cookie và có thể chấp nhận hoặc từ chối tất cả cookie bằng cách chọn các tùy chọn cho từng trình duyệt web hoặc yêu cầu họ xác nhận bất cứ khi nào cookie được lưu. Cách chỉ định có cho phép cài đặt cookie hay không như sau.
– Microsoft Edge: Menu Cài đặt > Cookie và quyền của trang web > Quản lý và xóa cookie cũng như dữ liệu trang web khác
– Chrome: Menu Cài đặt > Chọn Hiển thị Cài đặt Nâng cao > Cài đặt Quyền riêng tư-Nội dung > Cài đặt Cấp độ Cookie
2) Tuy nhiên, nếu bạn từ chối lưu cookie, bạn có thể gặp khó khăn khi sử dụng một số dịch vụ, chẳng hạn như các dịch vụ yêu cầu đăng nhập.

 1. Các vấn đề liên quan đến việc thu thập, sử dụng và từ chối thông tin hành vi

Công ty thu thập và sử dụng thông tin hành vi để cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh và lợi ích được tối ưu hóa cho người dùng, quảng cáo tùy chỉnh trực tuyến, v.v. trong quá trình sử dụng dịch vụ.

① Công ty thu thập thông tin hành vi như sau.
Các mục thông tin hành vi được thu thập

Cách thu thập thông tin hành vi

Mục đích thu thập thông tin hành vi

Thời gian lưu giữ và sử dụng và phương pháp xử lý thông tin tiếp theo

Bản ghi sử dụng dịch vụ (lịch sử truy cập dịch vụ trang web/ứng dụng của người dùng, lịch sử duyệt web, lịch sử mua hàng)

Tự động thu thập khi người dùng truy cập/chạy dịch vụ trang web/ứng dụng

Cung cấp dịch vụ đề xuất sản phẩm/lợi ích được cá nhân hóa (bao gồm cả quảng cáo) dựa trên sở thích và khuynh hướng của người dùng

Tiêu hủy sau khi lưu trữ lên đến 1 năm kể từ ngày thu gom

② Công ty cho phép các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo tùy chỉnh trực tuyến thu thập và xử lý thông tin hành vi như sau.
– Nhà quảng cáo muốn thu thập và xử lý thông tin hành vi: Nhà quảng cáo tùy chỉnh trực tuyến
– Cách thức thu thập thông tin hành vi: Tự động thu thập và truyền tải khi người dùng truy cập trang web của chúng tôi hoặc chạy ứng dụng
– Các mục thông tin hành vi được thu thập và xử lý: Hồ sơ sử dụng dịch vụ (lịch sử truy cập web/ứng dụng của người dùng, lịch sử tìm kiếm, lịch sử mua hàng)
– Thời hạn lưu giữ và sử dụng: 1 năm
③ Công ty chỉ thu thập thông tin hành vi tối thiểu cần thiết cho quảng cáo tùy chỉnh trực tuyến, v.v. và thông tin nhạy cảm có thể vi phạm rõ ràng quyền, lợi ích hoặc quyền riêng tư của cá nhân, chẳng hạn như hệ tư tưởng, tín ngưỡng, gia đình và người thân, trình độ học vấn, lịch sử y tế, và các nghề nghiệp hoạt động xã hội khác.Chúng tôi không thu thập thông tin hành vi.
④ Công ty thu thập và sử dụng số nhận dạng quảng cáo cho quảng cáo tùy chỉnh trực tuyến trong ứng dụng dành cho thiết bị di động. Người dùng có thể chặn/cho phép quảng cáo tùy chỉnh của ứng dụng bằng cách thay đổi cài đặt của thiết bị di động.
– Chặn/cho phép định danh quảng cáo của smartphone
1) (Android) Cài đặt > Quyền riêng tư > Quảng cáo > Đặt lại ID quảng cáo hoặc Xóa ID quảng cáo
2) (iPhone) Cài đặt > Quyền riêng tư > Theo dõi > Cho phép ứng dụng yêu cầu theo dõi Tắt
※ Tùy thuộc vào phiên bản HĐH di động, menu và phương pháp có thể hơi khác một chút.
⑤ Người dùng có thể cùng nhau chặn hoặc cho phép quảng cáo tùy chỉnh trực tuyến bằng cách thay đổi cài đặt cookie của trình duyệt web. Tuy nhiên, việc thay đổi cài đặt cookie có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng một số dịch vụ.
– Chặn/cho phép quảng cáo tùy chỉnh thông qua trình duyệt web
1) Microsoft Edge: Cài đặt > Quyền riêng tư, Tìm kiếm & Dịch vụ > Chọn Bảo vệ theo dõi và cấp độ trong phần Bảo vệ theo dõi > Chọn có 'Luôn sử dụng Ngăn chặn theo dõi “Nghiêm ngặt” khi duyệt InPrivate' > Trong phần Quyền riêng tư bên dưới, chọn 'Không Theo dõi' Xóa lựa chọn 'Gửi yêu cầu'
2) Chrome: Cài đặt > Hiển thị cài đặt nâng cao > Nhấp vào Cài đặt nội dung trong phần Quyền riêng tư > Chọn hộp 'Chặn cookie và dữ liệu trang web của bên thứ ba' trong phần Cookie
⑥ Người dùng có thể hỏi về thông tin hành vi, thực hiện quyền từ chối và nhận báo cáo về thiệt hại đối với thông tin liên hệ bên dưới.
– Người phụ trách: Park Jong-min
– Email: help@designcompass.org

 1. Bộ phận bảo vệ thông tin cá nhân và bộ phận tiếp nhận và xử lý yêu cầu xem thông tin cá nhân

① Người dùng có thể hỏi về tất cả các yêu cầu liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân, xử lý khiếu nại và đọc các yêu cầu phát sinh trong khi sử dụng dịch vụ của công ty cho người phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân bên dưới. Công ty sẽ phản hồi và xử lý các yêu cầu từ người dùng ngay lập tức.
Cán bộ bảo mật
– Tên bộ phận: Park Jong-min
– Liên hệ:07080803192
– Email: help@designcompass.org

② Người dùng có thể nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp hoặc tham vấn với Ủy ban hòa giải tranh chấp thông tin cá nhân, Trung tâm báo cáo vi phạm thông tin cá nhân của Cơ quan An ninh và Internet Hàn Quốc, v.v. để được giải quyết khỏi hành vi xâm phạm thông tin cá nhân. Ngoài ra, vui lòng liên hệ với các tổ chức sau để báo cáo hoặc tư vấn về các vi phạm thông tin cá nhân khác.
1) Ủy ban hòa giải tranh chấp thông tin cá nhân: https://www.kopico.go.kr / (không có mã vùng) 1833-6972
2) Trung tâm báo cáo vi phạm thông tin cá nhân: https://privacy.kisa.or.kr / (không có mã vùng) 118
3) Văn phòng Công tố viên Tối cao: https://www.spo.go.kr / (không có mã vùng) 1301
4) Cơ quan cảnh sát quốc gia: https://ecrm.cyber.go.kr / (không có mã vùng) 182

 1. Những thay đổi trong Chính sách quyền riêng tư

① Chính sách quyền riêng tư này được áp dụng từ ngày 5 tháng 11 năm 2022.
② Bạn có thể kiểm tra chính sách bảo mật trước đây bên dưới.