trang chủ

tạp chí

Cảm hứng thiết kế mỗi sáng.

Tiểu luận

Tìm hiểu thiết kế logic đã được nghiên cứu kiên trì trong lĩnh vực này trong hơn 16 năm.

Được kết nối lỏng lẻo với hơn 900 nhà thiết kế.

Thu thập tài nguyên để giúp bạn thiết kế tốt hơn.

macOS Sonoma

Bộ công cụ thiết kế macOS chính thức của Apple bao gồm các thành phần toàn diện, chế độ xem, giao diện hệ thống, văn bản...

Một bìa sách khác

Cách nhìn

Viết bởi John Berger | Min Choi di chuyển | Yeolhwadang | Xuất bản ngày 01/06/2019 (In lần đầu 01/08/2012) Xem trước khi kết thúc...