นโยบายความเป็นส่วนตัว

Design Compass (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และได้กำหนดนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปกป้องสิทธิและ ความสนใจของผู้ใช้ ผ่านนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทแจ้งให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์และวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ให้ไว้ และมาตรการที่บริษัทใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

 1. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 2. ระยะเวลาการประมวลผลและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 3. รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องดำเนินการ
 4. การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม
 5. ขั้นตอนและวิธีการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 6. สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้และตัวแทนทางกฎหมายและวิธีการใช้
 7. มาตรการเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
 8. เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง การทำงาน และการปฏิเสธอุปกรณ์เก็บข้อมูลส่วนบุคคลอัตโนมัติ
 9. เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม การใช้ และการปฏิเสธข้อมูลพฤติกรรม
 10. ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและฝ่ายรับและประมวลผลคำขอดูข้อมูลส่วนบุคคล
 11. การเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัว
 12. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

① การลงทะเบียนสมาชิกและการจัดการ
– การระบุตัวตนตามการใช้บริการสมาชิก การบำรุงรักษาและการจัดการสมาชิก การป้องกันการใช้งานที่ผิดกฎหมายและการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ประกาศและประกาศต่างๆ การจัดการข้อร้องเรียน เช่น การจัดการข้อร้องเรียนและการให้คำปรึกษาลูกค้า และการเก็บรักษาบันทึกสำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

② การจัดหาสินค้าหรือบริการ
– การปฏิบัติตามสัญญาการให้บริการและการชำระค่าธรรมเนียมตามข้อกำหนดการให้บริการ การจัดหาเนื้อหา การซื้อและการชำระค่าธรรมเนียม การคืนเงิน การส่งมอบสินค้า การยืนยันตัวตน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม

③ การปรับปรุงบริการและการใช้ประโยชน์จากการตลาด
– การส่งข้อมูลส่งเสริมการขาย เช่น การพัฒนาบริการ (ผลิตภัณฑ์) ใหม่และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน งานกิจกรรม ฯลฯ
– การให้บริการตามลักษณะประชากร การลงโฆษณา การระบุความถี่ในการเข้าถึง และการวิเคราะห์ทางสถิติของการใช้บริการของสมาชิก

 1. ระยะเวลาการประมวลผลและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ตามหลักการแล้ว บริษัทจะทำลายข้อมูลโดยไม่ชักช้าหลังจากบรรลุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลสมาชิกไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ ซึ่งในกรณีนี้บริษัทจะเก็บรักษาไว้ ข้อมูลส่วนบุคคลต่างหาก

① บันทึกการถอนสัญญาหรือการสมัครสมาชิก: 5 ปี (กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ)
② บันทึกการชำระเงินและการจัดหาสินค้า: 5 ปี (กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ)
③ บันทึกข้อร้องเรียนของผู้บริโภคหรือการจัดการข้อพิพาท: 3 ปี (กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ)
④ บันทึกการแสดง/โฆษณา: 6 เดือน (กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ)
⑤ บันทึกการเยี่ยมชมเว็บไซต์: 3 เดือน (พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับทางการสื่อสาร)
⑥ บันทึกการรายงานฐานภาษีและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม: 5 ปี (พระราชบัญญัติภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 1. รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องดำเนินการ

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้จากผู้ใช้เมื่อสมัครสมาชิกหรือใช้บริการ

① รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
1) เมื่อสมัครสมาชิกข้อมูลต่อไปนี้จะถูกรวบรวม
– เมื่อใช้บัญชีอีเมล: [จำเป็น] ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ รหัสผ่าน
2) ข้อมูลต่อไปนี้อาจถูกรวบรวมในขั้นตอนการใช้บริการ
– บันทึกการใช้บริการ, บันทึกการเข้าถึง, ข้อมูล IP, บันทึกการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, ประเทศ, ข้อมูลอุปกรณ์ (ชื่อรุ่น, ข้อมูล OS, ข้อมูล MAC, ข้อมูลภาษาและประเทศ, หมายเลขประจำตัวเฉพาะของอุปกรณ์, ตัวระบุโฆษณา)
3) ข้อมูลต่อไปนี้อาจถูกรวบรวมเมื่อให้บริการที่ต้องมีการยืนยันอายุและการยืนยันตัวตน
– เมื่อยืนยันตัวตนของโทรศัพท์มือถือ: ชื่อ, วันเกิด, เพศ, ข้อมูลยืนยันการสมัครสมาชิกที่ทับซ้อนกัน (DI), ข้อมูลการเชื่อมต่อ (CI), ข้อมูลในประเทศและต่างประเทศ
4) ข้อมูลต่อไปนี้อาจถูกรวบรวมเมื่อติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
– ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
5) ข้อมูลต่อไปนี้อาจถูกรวบรวมเมื่อทำการชำระเงิน
– ข้อมูลที่จำเป็นจะถูกรวบรวมโดยบริษัท PG โดยขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงิน (บัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร บัตรกำนัลการศึกษาตลอดชีพ และวิธีการชำระเงินอื่นๆ)
– กรณีคืนเงิน: ชื่อ, ข้อมูลติดต่อ, ชื่อธนาคาร, เจ้าของบัญชี, เลขที่บัญชี
6) ข้อมูลต่อไปนี้อาจถูกรวบรวมเมื่อมอบรางวัลกิจกรรม ฯลฯ
– ส่งสินค้า : ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร
– ผลิตภัณฑ์มือถือ: ชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
– เมื่อประมวลผลภาษีและค่าธรรมเนียมสำหรับรางวัล: ด้านหน้าของสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลรายงานรายได้อื่น ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติภาษีเงินได้)
7) อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อใช้บริการด้านล่าง และในกรณีนี้ คุณอาจได้รับความยินยอมแยกต่างหากในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
– เมื่อใส่ข้อมูลเพิ่มเติมใน My Page: ชื่อเล่น รูปโปรไฟล์
– เมื่อเข้าร่วมกิจกรรม: รวบรวมหลังจากได้รับความยินยอมให้แยกรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
② วิธีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
– การลงทะเบียนสมาชิกโฮมเพจหรือเว็บ/แอพบนมือถือ การใช้บริการ การแก้ไขข้อมูลสมาชิก แบบฟอร์มที่เป็นลายลักษณ์อักษร โทรศัพท์ โทรสาร การให้คำปรึกษาที่ศูนย์ลูกค้า การสมัครกิจกรรม การจัดหาจากบริษัทพันธมิตร การรวบรวมผ่านเครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่สร้างขึ้น และการรวบรวมเครื่องมือการสำรวจ

※ ตามหลักการแล้ว บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี

 1. การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

① บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ใน「1. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” และการประมวลผลภายในขอบเขตที่แจ้งเท่านั้น และโดยหลักการแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะไม่ถูกเปิดเผยแก่บุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม กรณีต่อไปนี้เป็นข้อยกเว้น
1) หากผู้ใช้ตกลงที่จะให้บุคคลที่สามสำหรับการทำธุรกรรม ผู้ให้บริการสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ การจัดส่ง การยืนยันตัวตน ฯลฯ เท่านั้น
2) ตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนหรือสอบสวนหากมีการร้องขอจากหน่วยงานสืบสวนสอบสวน
3) กรณีที่ไม่มีการระบุตัวบุคคลและจัดทำในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้สำหรับการเขียนเชิงสถิติ การวิจัยเชิงวิชาการ หรือการวิจัยตลาด

 1. ขั้นตอนและวิธีการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

① ขั้นตอนการทำลายและกำหนดเวลา: บริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้าเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น เช่น การหมดอายุของระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของการประมวลผล อย่างไรก็ตาม『2. ระยะเวลาการดำเนินการและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล” ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับการเก็บรักษาอย่างต่อเนื่องตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกย้ายไปยังฐานข้อมูลแยกต่างหาก (DB) หรือจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บอื่น และระยะเวลาที่กำหนดเป็น ระยะเวลาเก็บรักษา หากหมดอายุ จะถูกทำลายโดยไม่ชักช้า ในขณะนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนไปยัง DB จะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนด

② วิธีการทำลาย
1) ข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จะถูกลบโดยสมบูรณ์โดยใช้วิธีการทางเทคนิคที่ไม่สามารถกู้คืนหรือทำซ้ำได้
2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่พิมพ์บนกระดาษจะถูกทำลายด้วยเครื่องทำลายเอกสารหรือทำลายโดยการเผา

 1. สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้และตัวแทนทางกฎหมายและวิธีการใช้

① ผู้ใช้สามารถขอให้บริษัทดู แก้ไข ลบ เพิกถอนความยินยอม หรือระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา ผู้ใช้สามารถดูและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยตรงจากเมนู “หน้าของฉัน” ในบริการ และถอนการเป็นสมาชิก (ถอนความยินยอม) นอกจากนี้ หากคุณติดต่อศูนย์บริการลูกค้าหรือบุคคลที่รับผิดชอบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร ทางโทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อขอคำปรึกษาและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้อง เราจะดำเนินการโดยไม่ชักช้า
② หากผู้ใช้ขอให้แก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกนำไปใช้หรือให้ไว้จนกว่าจะเสร็จสิ้น นอกจากนี้หากมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องแก่บุคคลที่สามแล้ว ผลการแก้ไขจะแจ้งให้บุคคลที่สามทราบโดยไม่ชักช้าเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขได้
③ สามารถใช้สิทธิ์ผ่านตัวแทน เช่น ตัวแทนทางกฎหมายของผู้ใช้หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ในกรณีนี้ คุณต้องส่งหนังสือมอบอำนาจในรูปแบบแยกต่างหาก
④ คำขอแก้ไขและลบข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถร้องขอได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลถูกระบุให้เป็นเรื่องของการรวบรวมในกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ
⑤ บริษัทตรวจสอบว่าบุคคลที่ส่งคำขอ เช่น การดู การแก้ไข หรือการลบ เป็นบุคคลหรือตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมายตามสิทธิ์ของผู้ใช้หรือไม่

 1. มาตรการเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริษัทใช้มาตรการด้านการบริหารและทางเทคนิคตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัย เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สูญหาย ถูกขโมย รั่วไหล ปลอมแปลงหรือเสียหาย

① มาตรการด้านการบริหาร: การจัดตั้งและดำเนินการตามแผนการจัดการภายใน, การดำเนินงานขององค์กรเฉพาะ, การฝึกอบรมพนักงานประจำ
② มาตรการทางเทคนิค: การจัดการสิทธิ์การเข้าถึง เช่น ระบบประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การติดตั้งระบบควบคุมการเข้าถึง การเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคล การติดตั้งและการต่ออายุโปรแกรมรักษาความปลอดภัย

 1. เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง การทำงาน และการปฏิเสธอุปกรณ์เก็บข้อมูลส่วนบุคคลอัตโนมัติ

บริษัทติดตั้งและดำเนินการคุกกี้เพื่อให้บริการที่ผู้ใช้กำหนดเอง เป็นต้น วัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้และการปฏิเสธมีดังนี้

① คุกกี้: คุกกี้คือข้อมูลจำนวนเล็กน้อยที่เซิร์ฟเวอร์ใช้ในการดำเนินการเว็บไซต์ส่งไปยังเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

② วัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้: เพื่อให้บริการส่วนบุคคล เช่น การตลาดเป้าหมายโดยการวิเคราะห์ความถี่ในการเข้าถึงของผู้ใช้และเวลาเยี่ยมชม ระบุรูปแบบการใช้งานและพื้นที่ที่สนใจ ติดตามร่องรอย และระบุระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และจำนวนการเข้าชม ฯลฯ ใช้.

③ การติดตั้ง การดำเนินการ และการปฏิเสธคุกกี้
1) ผู้ใช้มีตัวเลือกในการติดตั้งคุกกี้ และสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดโดยเลือกตัวเลือกสำหรับแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ หรือให้พวกเขาผ่านการยืนยันทุกครั้งที่มีการจัดเก็บคุกกี้ วิธีระบุว่าจะอนุญาตให้ติดตั้งคุกกี้หรือไม่ มีดังนี้
– Microsoft Edge: เมนูการตั้งค่า > คุกกี้และการอนุญาตไซต์ > จัดการและลบคุกกี้และข้อมูลอื่นๆ ของไซต์
– Chrome: เมนูการตั้งค่า > เลือกแสดงการตั้งค่าขั้นสูง > การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว-เนื้อหา > การตั้งค่าระดับคุกกี้
2) อย่างไรก็ตาม หากคุณปฏิเสธที่จะบันทึกคุกกี้ คุณอาจมีปัญหาในการใช้บริการบางอย่าง เช่น บริการที่ต้องเข้าสู่ระบบ

 1. เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม การใช้ และการปฏิเสธข้อมูลพฤติกรรม

บริษัทรวบรวมและใช้ข้อมูลเชิงพฤติกรรมเพื่อให้บริการและผลประโยชน์ที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้ โฆษณาออนไลน์ที่ปรับแต่งเอง ฯลฯ ในระหว่างขั้นตอนการใช้บริการ

① บริษัทรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมดังต่อไปนี้
รายการของข้อมูลพฤติกรรมที่รวบรวม

วิธีรวบรวมข้อมูลพฤติกรรม

วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรม

ระยะเวลาการเก็บรักษาและการใช้งานและวิธีการประมวลผลข้อมูลที่ตามมา

บันทึกการใช้บริการ (ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์/แอปของผู้ใช้ ประวัติการเข้าชม ประวัติการซื้อ)

การรวบรวมอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เยี่ยมชม/เรียกใช้บริการเว็บไซต์/แอพ

ให้บริการแนะนำผลิตภัณฑ์/ประโยชน์ส่วนบุคคล (รวมถึงโฆษณา) ตามความสนใจและความชอบของผู้ใช้

ทำลายหลังจากเก็บไว้นานถึง 1 ปีนับจากวันที่เก็บ

② บริษัทอนุญาตให้ผู้ให้บริการโฆษณาออนไลน์แบบกำหนดเองรวบรวมและประมวลผลข้อมูลพฤติกรรมดังต่อไปนี้
– ผู้ลงโฆษณาที่ต้องการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลพฤติกรรม: ผู้โฆษณาที่ปรับแต่งออนไลน์
– วิธีรวบรวมข้อมูลพฤติกรรม: รวบรวมและส่งโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือเปิดแอพของเรา
– รายการข้อมูลพฤติกรรมที่รวบรวมและประมวลผล: บันทึกการใช้บริการ (ประวัติการเยี่ยมชมเว็บ/แอปของผู้ใช้ ประวัติการค้นหา ประวัติการซื้อ)
– ระยะเวลาเก็บรักษาและใช้งาน: 1 ปี
③ บริษัทรวบรวมเฉพาะข้อมูลพฤติกรรมขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับโฆษณาออนไลน์ที่กำหนดเอง ฯลฯ และข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งอาจละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล ผลประโยชน์ หรือความเป็นส่วนตัวอย่างชัดเจน เช่น อุดมการณ์ ความเชื่อ ครอบครัวและญาติ ประวัติการศึกษา ประวัติทางการแพทย์ และอาชีพกิจกรรมทางสังคมอื่น ๆ เราไม่รวบรวมข้อมูลพฤติกรรม
④ บริษัทรวบรวมและใช้ตัวระบุโฆษณาสำหรับโฆษณาออนไลน์ที่กำหนดเองในแอพมือถือ ผู้ใช้สามารถบล็อก/อนุญาตโฆษณาที่กำหนดเองของแอปได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าของอุปกรณ์เคลื่อนที่
– บล็อก / อนุญาตตัวระบุโฆษณาของสมาร์ทโฟน
1) การตั้งค่า (Android) > ความเป็นส่วนตัว > โฆษณา > รีเซ็ตรหัสโฆษณาหรือลบรหัสโฆษณา
2) การตั้งค่า (iPhone) > ความเป็นส่วนตัว > การติดตาม > อนุญาตให้แอปขอปิดการติดตาม
※ ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการมือถือ เมนูและวิธีการอาจแตกต่างกันเล็กน้อย
⑤ ผู้ใช้สามารถร่วมกันบล็อกหรืออนุญาตโฆษณาออนไลน์ที่กำหนดเองโดยเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้อาจส่งผลต่อการใช้บริการบางอย่าง
– บล็อก/อนุญาตโฆษณาที่กำหนดเองผ่านเว็บเบราว์เซอร์
1) Microsoft Edge: การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว การค้นหา และบริการ > เลือกการป้องกันการติดตามและระดับในส่วนการป้องกันการติดตาม > เลือกว่าจะ 'ใช้การป้องกันการติดตามแบบเข้มงวดเสมอเมื่อเรียกดูแบบส่วนตัว' > ในส่วนความเป็นส่วนตัวด้านล่าง ให้เลือก 'ไม่ ติดตาม' ลบการเลือกของ 'ส่งคำขอ'
2) Chrome: การตั้งค่า > แสดงการตั้งค่าขั้นสูง > คลิกการตั้งค่าเนื้อหาในส่วนความเป็นส่วนตัว > ทำเครื่องหมายที่ช่อง 'บล็อกคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม' ในส่วนคุกกี้
⑥ ผู้ใช้สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ใช้สิทธิ์ในการปฏิเสธ และรับรายงานความเสียหายตามข้อมูลการติดต่อด้านล่างนี้
– ผู้รับผิดชอบ: Park Jong-min
– อีเมล: help@designcompass.org

 1. ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและฝ่ายรับและประมวลผลคำขอดูข้อมูลส่วนบุคคล

① ผู้ใช้สามารถสอบถามเกี่ยวกับการสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด การจัดการข้อร้องเรียน และคำขออ่านที่เกิดขึ้นขณะใช้บริการของบริษัทกับบุคคลที่รับผิดชอบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านล่าง บริษัทจะตอบกลับและจัดการกับข้อซักถามของผู้ใช้โดยไม่ชักช้า
เจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัว
– ชื่อแผนก: ปาร์คจองมิน
– ติดต่อ:07080803192
– อีเมล: help@designcompass.org

② ผู้ใช้สามารถขอการระงับข้อพิพาทหรือขอคำปรึกษาจากคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์รายงานการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานอินเทอร์เน็ตและความมั่นคงแห่งเกาหลี เป็นต้น เพื่อรับการบรรเทาจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ โปรดติดต่อองค์กรต่อไปนี้เพื่อรายงานหรือปรึกษาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ
1) คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทข้อมูลส่วนบุคคล: https://www.kopico.go.kr / (ไม่มีรหัสพื้นที่) 1833-6972
2) ศูนย์รายงานการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล: https://privacy.kisa.or.kr / (ไม่มีรหัสพื้นที่) 118
3) สำนักงานอัยการสูงสุด: https://www.spo.go.kr / (ไม่มีรหัสพื้นที่) 1301
4) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ: https://ecrm.cyber.go.kr / (ไม่มีรหัสพื้นที่) 182

 1. การเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัว

① นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2022
② คุณสามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนหน้านี้ได้ด้านล่าง