privacybeleid

Design Compass (hierna te noemen het “Bedrijf”) voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens en aanverwante wet- en regelgeving, en heeft een beleid opgesteld voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens om haar best te doen om de rechten en belangen van gebruikers. Via het beleid voor de verwerking van persoonsgegevens informeert het bedrijf u over het doel en de wijze van gebruik van de door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens en welke maatregelen het bedrijf neemt om persoonsgegevens te beschermen.

 1. Doel van de verwerking van persoonsgegevens
 2. Verwerking en bewaartermijn van persoonsgegevens
 3. Te verwerken persoonsgegevens
 4. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
 5. Procedure en methode voor vernietiging van persoonlijke informatie
 6. Rechten en plichten van gebruikers en wettelijke vertegenwoordigers en hoe deze uit te oefenen
 7. Maatregelen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen
 8. Zaken met betrekking tot de installatie, bediening en weigering van automatische apparaten voor het verzamelen van persoonlijke informatie
 9. Zaken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en afwijzen van gedragsinformatie
 10. Afdeling bescherming persoonsgegevens en afdeling ontvangst en verwerking persoonsgegevens
 11. Wijzigingen in het privacybeleid
 12. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Het bedrijf verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

① Lidmaatschapsregistratie en -beheer
– Identificatie naar gebruik van lidmaatschapsdiensten, onderhoud en beheer van lidmaatschap, voorkomen van illegaal gebruik en ongeoorloofd gebruik van diensten, diverse mededelingen en mededelingen, afhandeling van klachten zoals klachtenafhandeling en klantconsultatie, en bewaren van dossiers voor geschillenbemiddeling

② Levering van goederen of diensten
– Implementatie van contracten voor dienstverlening en vergoedingsafrekening volgens dienstverlening, inhoudslevering, aankoop en betaling van vergoedingen, terugbetaling, levering van goederen, identiteitsverificatie, incasso

③ Serviceverbetering en marketinggebruik
– Levering van promotionele informatie zoals nieuwe service (product) ontwikkeling en specialisatie, evenementen, etc.
– Dienstverlening op basis van demografische kenmerken, plaatsing van advertenties, identificatie van toegangsfrequentie en statistische analyse van het gebruik van ledendiensten

 1. Verwerking en bewaartermijn van persoonsgegevens

In principe vernietigt het bedrijf de informatie onverwijld nadat het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie is bereikt. Als het echter nodig is om deze te bewaren in overeenstemming met de bepalingen van aanverwante wetten, zal het bedrijf de ledeninformatie gedurende een bepaalde periode bewaren zoals uiteengezet in de relevante wet- en regelgeving als volgt, in welk geval het bedrijf zal bewaren de persoonsgegevens afzonderlijk.

① Gegevens over contract- of abonnementsherroeping: 5 jaar (wet inzake consumentenbescherming in elektronische handel, enz.)
② Gegevens over betaling en levering van goederen: 5 jaar (wet inzake consumentenbescherming in elektronische handel, enz.)
③ Gegevens over klachten van consumenten of behandeling van geschillen: 3 jaar (wet inzake consumentenbescherming in elektronische handel, enz.)
④ Tentoongestelde documenten/reclame: 6 maanden (wet inzake consumentenbescherming in elektronische handel, enz.)
⑤ Gegevens over websitebezoeken: 3 maanden (Wet communicatiegeheimen)
⑥ Records over het aangeven van de belastinggrondslag en het btw-bedrag: 5 jaar (Wet op de belasting over de toegevoegde waarde)

 1. Te verwerken persoonsgegevens

Het bedrijf verzamelt de volgende persoonlijke informatie van gebruikers wanneer ze zich aanmelden voor een lidmaatschap of diensten gebruiken.

① Verzamelde persoonlijke gegevens
1) Bij het aanmelden voor het lidmaatschap wordt de volgende informatie verzameld.
– Bij gebruik van een e-mailaccount: [Vereist] Naam, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, wachtwoord
2) De volgende informatie kan worden verzameld tijdens het gebruik van de service.
- Servicegebruiksrecord, toegangslogboek, IP-informatie, slecht gebruiksrecord, land, apparaatinformatie (modelnaam, OS-informatie, MAC-informatie, taal- en landinformatie, uniek identificatienummer van het apparaat, advertentie-ID)
3) De volgende informatie kan worden verzameld bij het leveren van diensten die leeftijdsverificatie en identiteitsverificatie vereisen.
– Bij het verifiëren van de identiteit van de mobiele telefoon: naam, geboortedatum, geslacht, overlappende abonnementsbevestigingsinformatie (DI), verbindingsinformatie (CI), binnen- en buitenlandse informatie
4) De volgende informatie kan worden verzameld wanneer u contact opneemt met het klantencentrum
– E-mailadres, mobiel telefoonnummer
5) De volgende informatie kan worden verzameld bij het uitvoeren van een betaalde betaling.
– Noodzakelijke informatie wordt verzameld door het PG-bedrijf, afhankelijk van de betalingsmethode (creditcard, bankoverschrijving, voucher voor levenslang leren en andere betalingsmethoden).
– Bij terugbetaling: naam, contactgegevens, naam bank, rekeninghouder, rekeningnummer
6) De volgende informatie kan worden verzameld bij het uitreiken van evenementprijzen, enz.
– Bezorgproduct: naam, adres, telefoonnummer
– Mobiel product: naam, mobiel telefoonnummer
– Bij het verwerken van belastingen en contributies voor prijzen: de voorzijde van een kopie ID-kaart (ten behoeve van het verwerken van andere aangiften inkomstenbelasting Wet op de Inkomstenbelasting)
7) Aanvullende informatie kan worden verzameld bij het gebruik van de onderstaande services, en in dit geval kunt u een afzonderlijke toestemming verkrijgen voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie.
– Bij het invoeren van aanvullende informatie op Mijn pagina: bijnaam, profielfoto
– Bij deelname aan een evenement: verzamelen na verkregen toestemming voor gescheiden verzameling en gebruik van persoonsgegevens
② Hoe persoonlijke informatie te verzamelen
– Lidmaatschapsregistratie op de homepage of mobiel web/app, servicegebruik, wijziging van ledengegevens, schriftelijk formulier, telefoon, fax, consultatie in het klantencentrum, aanvraag voor evenementen, verstrekking door partnerbedrijven, verzameling via gegenereerde tools voor het verzamelen van informatie en verzameling van enquêtetools

※ Het bedrijf verzamelt in principe geen persoonsgegevens van kinderen onder de 14 jaar.

 1. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

① Het bedrijf gebruikt de persoonlijke informatie van de gebruiker in 「1. Doel van de verwerking van persoonlijke informatie” en verwerking alleen binnen de aangegeven reikwijdte, en in principe worden persoonlijke gegevens van gebruikers niet aan derden verstrekt. De volgende gevallen zijn echter uitzonderingen.
1) Als een gebruiker ermee instemt om een derde partij te voorzien voor de uitvoering van transacties, kan alleen de minimale hoeveelheid persoonlijke informatie die nodig is voor dienstverlening, levering, identiteitsverificatie, enz. aan de serviceprovider worden verstrekt.
2) In overeenstemming met de bepalingen van de wet of in overeenstemming met de procedures en methoden die in de wet zijn vastgelegd met het oog op onderzoek of onderzoek, als er een verzoek is van de onderzoeksinstantie
3) In het geval dat een specifiek individu wordt geanonimiseerd en wordt geleverd in een vorm waarin een specifiek individu niet kan worden geïdentificeerd voor statistisch schrijven, academisch onderzoek of marktonderzoek

 1. Procedure en methode voor vernietiging van persoonlijke informatie

① Vernietigingsprocedure en deadline: Het bedrijf vernietigt de persoonlijke informatie onverwijld wanneer de persoonlijke informatie overbodig wordt, zoals het verstrijken van de bewaartermijn van persoonlijke informatie en het bereiken van het doel van verwerking. Echter, 『2. Verwerkings- en bewaartermijn van persoonlijke informatie”, in het geval dat persoonlijke informatie continu moet worden bewaard volgens andere wet- en regelgeving, de persoonlijke informatie wordt verplaatst naar een aparte database (DB) of wordt opgeslagen op een andere opslaglocatie, en de periode gespecificeerd als de bewaartermijn Indien deze is verstreken, wordt deze onverwijld vernietigd. Op dit moment zal de persoonlijke informatie die aan de DB wordt overgedragen, niet voor enig ander doel worden gebruikt, behalve in gevallen die wettelijk vereist zijn.

② Vernietigingsmethode
1) Informatie in de vorm van elektronische bestanden wordt volledig verwijderd met behulp van een technische methode die niet kan worden hersteld of gereproduceerd.
2) Op papier gedrukte persoonlijke informatie wordt versnipperd met een shredder of vernietigd door verbranding.

 1. Rechten en plichten van gebruikers en wettelijke vertegenwoordigers en hoe deze uit te oefenen

① Gebruikers kunnen het bedrijf te allen tijde verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, intrekking van toestemming of opschorting van de verwerking van persoonlijke informatie. Gebruikers kunnen persoonlijke informatie rechtstreeks vanuit het menu "Mijn pagina" in de service bekijken en wijzigen, en het lidmaatschap intrekken (intrekking van toestemming). Als u bovendien schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact opneemt met het klantencentrum of de persoon die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonlijke gegevens voor gerelateerde raadplegingen en vragen, zullen we onmiddellijk actie ondernemen.
② Als een gebruiker vraagt om correctie van een fout in persoonlijke informatie, zal de persoonlijke informatie niet worden gebruikt of verstrekt totdat deze is voltooid. Bovendien, als er al verkeerde persoonlijke informatie aan een derde partij is verstrekt, zal het resultaat van de correctie onverwijld aan de derde partij worden meegedeeld, zodat de correctie kan worden aangebracht.
③ Rechten kunnen worden uitgeoefend via een agent, zoals de wettelijke vertegenwoordiger van een gebruiker of een belaste persoon. Dan moet u een volmacht op een apart formulier indienen.
④ Verzoeken om correctie en verwijdering van persoonlijke informatie kunnen niet worden aangevraagd als de persoonlijke informatie is gespecificeerd als onderwerp van verzameling in andere wet- en regelgeving.
⑤ Het bedrijf controleert of de persoon die het verzoek heeft gedaan, zoals bekijken, corrigeren of verwijderen, de persoon of een legitieme agent is in overeenstemming met de gebruikersrechten.

 1. Maatregelen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen

Bij het verwerken van persoonlijke informatie van gebruikers neemt het bedrijf de volgende administratieve en technische maatregelen in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving om de veiligheid te waarborgen, zodat persoonlijke informatie niet verloren gaat, wordt gestolen, gelekt, vervalst of beschadigd raakt.

① Administratieve maatregelen: opstellen en uitvoeren van een intern managementplan, werking van een speciale organisatie, regelmatige opleiding van medewerkers
② Technische maatregelen: beheer van toegangsrechten zoals systeem voor verwerking van persoonlijke informatie, installatie van toegangscontrolesysteem, versleuteling van persoonlijke informatie, installatie en vernieuwing van beveiligingsprogramma

 1. Zaken met betrekking tot de installatie, bediening en weigering van automatische apparaten voor het verzamelen van persoonlijke informatie

Het bedrijf installeert en beheert cookies om op de gebruiker afgestemde diensten aan te bieden, enz. Het doel van het gebruik en de weigering van cookies is als volgt.

① Cookie: een cookie is een kleine hoeveelheid informatie die de server die wordt gebruikt om de website te laten functioneren, naar de computerbrowser van de gebruiker stuurt en op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen.

② Doel van het gebruik van cookies: om gepersonaliseerde diensten aan te bieden, zoals targetmarketing door de toegangsfrequentie en bezoektijd van de gebruiker te analyseren, gebruikspatronen en interessegebieden te identificeren, sporen te volgen en de mate van deelname aan verschillende evenementen en het aantal bezoeken te identificeren, enz. Gebruik.

③ Installatie, werking en afwijzing van cookies
1) Gebruikers hebben de mogelijkheid om cookies te installeren en kunnen alle cookies accepteren of weigeren door opties voor elke webbrowser te selecteren, of ze een bevestiging te laten ondergaan telkens wanneer cookies worden opgeslagen. Hoe u kunt aangeven of de installatie van cookies al dan niet is toegestaan, gaat als volgt.
– Microsoft Edge: menu Instellingen > Cookies en sitemachtigingen > Beheer en verwijder cookies en andere sitegegevens
– Chrome: menu Instellingen > Selecteer Geavanceerde instellingen weergeven > Instellingen privacy-inhoud > Instellingen cookieniveau
2) Als u echter weigert cookies op te slaan, kunt u problemen ondervinden bij het gebruik van sommige diensten, zoals diensten waarvoor u moet inloggen.

 1. Zaken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en afwijzen van gedragsinformatie

Het bedrijf verzamelt en gebruikt gedragsinformatie om op maat gemaakte diensten en voordelen te bieden die zijn geoptimaliseerd voor gebruikers, online op maat gemaakte advertenties, etc. tijdens het servicegebruiksproces.

① Het bedrijf verzamelt gedragsinformatie als volgt.
Items van verzamelde gedragsinformatie

Hoe gedragsinformatie te verzamelen

Doel van het verzamelen van gedragsinformatie

Bewaar- en gebruikstermijn en daaropvolgende wijze van informatieverwerking

Servicegebruiksrecord (bezoekgeschiedenis van website/app-service van gebruiker, browsegeschiedenis, aankoopgeschiedenis)

Automatische verzameling wanneer de gebruiker de website/app-service bezoekt/gebruikt

Biedt gepersonaliseerde product-/voordeelaanbevelingsservice (inclusief advertenties) op basis van de interesse en neiging van de gebruiker

Vernietig na opslag gedurende maximaal 1 jaar vanaf de datum van verzameling

② Het bedrijf staat online op maat gemaakte advertentieserviceproviders toe om gedragsinformatie als volgt te verzamelen en te verwerken.
– Adverteerders die gedragsinformatie willen verzamelen en verwerken: Online adverteerders op maat
– Hoe gedragsinformatie te verzamelen: automatisch verzameld en verzonden wanneer gebruikers onze website bezoeken of apps uitvoeren
- Items met gedragsinformatie die zijn verzameld en verwerkt: servicegebruiksrecords (web- / app-bezoekgeschiedenis van de gebruiker, zoekgeschiedenis, aankoopgeschiedenis)
– Bewaar- en gebruiksperiode: 1 jaar
③ Het bedrijf verzamelt alleen de minimale gedragsinformatie die nodig is voor online advertenties op maat, enz., en gevoelige informatie die duidelijk inbreuk kan maken op individuele rechten, belangen of privacy, zoals ideologie, overtuiging, familie en verwanten, academische achtergrond, medische geschiedenis, en andere sociale activiteiten. We verzamelen geen gedragsinformatie.
④ Het bedrijf verzamelt en gebruikt advertentie-ID's voor online advertenties op maat in mobiele apps. Gebruikers kunnen aangepaste advertenties van de app blokkeren/toestaan door de instellingen van het mobiele apparaat te wijzigen.
– Advertentie-ID van smartphone blokkeren/toestaan
1) (Android) Instellingen > Privacy > Adverteren > Advertentie-ID resetten of Advertentie-ID verwijderen
2) (iPhone) Instellingen > Privacy > Tracking > Toestaan dat apps tracking aanvragen Uit
※ Afhankelijk van de versie van het mobiele besturingssysteem kunnen het menu en de methode enigszins verschillen.
⑤ Gebruikers kunnen online op maat gemaakte advertenties collectief blokkeren of toestaan door de cookie-instellingen van de webbrowser te wijzigen. Het wijzigen van de cookie-instellingen kan echter van invloed zijn op het gebruik van sommige diensten.
- Blokkeer / sta aangepaste advertenties toe via de webbrowser
1) Microsoft Edge: Instellingen > Privacy, Zoeken & Services > Selecteer Bescherming tegen volgen en niveau in het gedeelte Bescherming tegen volgen > Selecteer of u 'Altijd "Strenge" Volgpreventie wilt gebruiken tijdens het browsen in InPrivate' > Selecteer in het gedeelte Privacy hieronder de optie 'Niet Track' Verwijder de selectie van 'Verzoek verzenden'
2) Chrome: Instellingen > Geavanceerde instellingen weergeven > Klik op Instellingen voor inhoud in het gedeelte Privacy > Vink het vakje aan voor 'Cookies van derden en sitegegevens blokkeren' in het gedeelte Cookies
⑥ Gebruikers kunnen vragen stellen over gedragsinformatie, het uitoefenen van hun recht om te weigeren en het ontvangen van meldingen van schade aan de onderstaande contactgegevens.
– Verantwoordelijke: Park Jong-min
– E-mail: help@designcompass.org

 1. Afdeling bescherming persoonsgegevens en afdeling ontvangst en verwerking persoonsgegevens

① Gebruikers kunnen hieronder informatie krijgen over alle vragen over de bescherming van persoonlijke informatie, klachtenafhandeling en leesverzoeken die zich hebben voorgedaan tijdens het gebruik van de service van het bedrijf bij de persoon die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonlijke informatie. Het bedrijf zal vragen van gebruikers zonder vertraging beantwoorden en behandelen.
Privacyfunctionaris
– Afdelingsnaam: Park Jong-min
- Contactpersoon: 07080803192
– E-mail: help@designcompass.org

② Gebruikers kunnen geschillenbeslechting of raadpleging aanvragen bij de geschillenbemiddelingscommissie persoonlijke informatie, Korea Internet & Security Agency Personal Information Infringement Reporting Center, enz. om vrijstelling te krijgen van inbreuk op persoonlijke informatie. Neem daarnaast contact op met de volgende organisaties voor het melden of raadplegen van andere inbreuken op persoonlijke informatie.
1) Persoonlijke informatie Geschillenbemiddelingscommissie: https://www.kopico.go.kr / (zonder netnummer) 1833-6972
2) Meldpunt voor inbreuk op persoonlijke informatie: https://privacy.kisa.or.kr / (zonder netnummer) 118
3) Openbaar Ministerie: https://www.spo.go.kr / (zonder netnummer) 1301
4) KLPD: https://ecrm.cyber.go.kr / (zonder netnummer) 182

 1. Wijzigingen in het privacybeleid

① Dit privacybeleid is van toepassing vanaf 5 november 2022.
② U kunt het vorige privacybeleid hieronder bekijken.